board_02H

som1

Om Oss

flagfront_1

Somaliska ungdomsföreningen i Norrköping, förkortas SUFN är en idéell förening som bildades 1997. Den grundades i Norrköping av folk med somalisk bakgrund. Föreningen är öppen för alla svensk-somalier oavsett vilken region i Somalia man kommer ifrån är alla somalier välkomna då alla pratar samma språk och har gemensamma mål i Sverige att kunna bo ifred och i frihet.

Somalier kom till Sverige för att söka skydd från krig och elände som råder i vårar forna hemland Somalia. Även om många bär på hemlängtan så är det så att man vill bo ifred i Sverige där det finns fred och stabilitet. Där kommer våran förening in i bilden som en väg in i samhället där vi försöker integrera alla somalier som är både födda här i Sverige, bott här i en period och nyanlända ungdomar in i samhället genom föreningslivet.

Vi vill verka för att nyanlända ska förstå det svenska samhället och få en så smidig ingång i samhället som möjligt. Vår målsättning är att arbeta för en ökad kunskap bland svenskar om det somaliska folket och våran kultur.

I föreningen har vi volontärer både svenskar som somalier. Somaliska ungdomsföreningen i Norrköping har som målsättning att: -

Främja samverkan för integration in i det svenska samhället.

Främja ungdomarnas delaktighet i samhället.

 

Främja jämlikhet mellan kvinnor och män. 

Ordna fritidsverksamhet, idrott, motion och rekreation för barn och ungdomar. 

Öka barns, ungdomars psykiska välbefinnande. 

Främja möjligheterna till delaktighet för ungdomar med funktionshinder. 

Aktivt medverka till arbete och egen försörjning (Skapa ett kontaktnätverk). 

Samarbeta med svenska och andra etniska föreningar i Norrköping. 

Främja somaliska barn och lära dem om deras egen kultur och modersmål. 

Företräda medlemmar inför myndigheter och kommuner och via dessa kontakter arbeta för att lösa sina medlemmars problem. 

Motverka alla slag av droger, våld och radikalism. 

Lyfta upp frågor som jämställdheten mellan kvinnor och män inom den somaliska kulturen. 

Ordna kurser och studiecirklar.
 
 

©2016 sufnse